Níže uvedené ceny služeb jsou jen orientační, cena je upřesňována dle jednotlivých zakázek, ceny ostatních zde neuvedených služeb budou stanoveny dohodou. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Ceník zemědělských komodit

 

komodita

cena (Kč/q)

Pšenice ozimá

520,-

Ječmen jarní

520,-

Řepka olejka

Vyprodáno

Kukuřice

Vyprodáno

Hrách krmný

Vyprodáno

Luční seno (kulaté balíky)

700,-/ks

 

Ceník zemědělských služeb

 

Služby traktorů

 

traktor  Zetor o výkonu  do 100Ps

  500,- Kč/hod.

traktor  Case výkon 140 Ps

  650,- Kč/hod.

traktor Case 230Ps

1000,- Kč/hod

hon 053

  600,- Kč/hod.

vysokozdvižný vozík nosnost 1,5 t

  450,- Kč/hod

 

 

Orba pluh Lemken

 

orba do hloubky 20 cm

1300,- Kč/ha   + PHM 

orba do hloubky 30 cm

1500,- Kč/ha + PHM

Orba do výměry 2 ha a hloubky 20 cm

2600,- Kč/ha

 

 

Secí práce

 

 

 

předseťová příprav  kompaktorem

  800,- Kč/ha

předseťová příprava talířovými bránami

1200,- Kč/ha

setí secí kombinací Horsch Pronto 6DC

1250,- Kč/ha

setí kukuřice bez přihnojení

1000,- Kč/ha

 

 

Sena (kulaté balíky) 

 

sečení pícnin

700,- Kč/ha      2ha 650, Kč/hod

obracení sena

400,- Kč/ha      2ha 600,- Kč/hod

nahrabování sena

450,- Kč/ha      2ha 600,- Kč/hod

lisování sena a slámy

100,- Kč/ks

 

 

Sklizeň obilovin Case IH AFX 5130

 

 

 

sklizeň pšenice, ječmene,

1500,-Kč/ha+ PHM

sklizeň řepky olejky

1500, Kč/ha + PHM

sklizeň hrachu

2000,- Kč/ha +PHM

drcení slámy

100,- Kč/ha

přejezd kombajnu

50,- Kč/km

 

 

Čistění obilí

 

 

 

Čistění obilí dle druhu

300-350,- Kč/t

 

 

Ostatní služby

 

 

 

doprava traktor+vlek 9t

    30,- Kč/km

doprava hodinová sazba

  700,- Kč/hod

válení

  300,- Kč/ha

radličkování

  800,- Kč/ha

podmítka talířovým podmítačem

1200,- Kč/ha

podmítka radličkovým kypřičem Horsch  do 15 cm

1400,- Kč/ha

podmítka radličkovým kypřičem Horsch  nad 15cm

1600,- Kč/ha

rozmetání průmyslových  hnojiv dávka do 3q

  280,- Kč/ha

rozmetání průmyslových hnojiv dávka nad 3q

  300,- Kč/ha

postřik chemickými přípravky

  300,- Kč/ha

mulčování

  800,- Kč/ha

pronájem přívěsu 9t

  500,- ks/den

 

 

 


Read More
Aktuality

 

26.8.2021

Volný prodej obilovin

Od začátku září bude každý čtvrtek od 7.30 do 14.00 probíhat v areálu družstva volný prodej obilovin. Obilí bude vydáváno do přinesených pytlů.

Pšenice ozimá - cena 520 kč/q

Ječmen jarní - cena 520 kč/q

26.8.2021

Výdej naturálií 2021


Od 6.9.2021 do 10.9.2021 každý den v čase 7.30 - 14.00, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 7.30 - 14.00. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 490 kč/q

ječmen jarní - cena 490 kč/q

 

30.4. 2020

Obnova stromořadí Milokošť

 

Koncem března byla započata zemědělským družstvem VESELAN výsadba stromořadí podél cyklostezky na p.č. 3403 v k.ú. Milokošť, která je ve vlastnictví města Veselí nad Moravou.

Na této parcele bylo vysázeno 15 vysokokmenných původních starých odrůd ovocných dřevin. Především se jednalo o staré odrůdy hrušní, jabloní a třešní. Dále bylo vysázeno několik keřů hlošiny, mišpule a dřínu.

Všechny vysazené dřeviny byly zabezpečeny ochranným pletivem, zabraňujícímu poškození zvěří. Každý stromek je označen cedulkou s popisem odrůdy, základními vlastnostmi a způsobem využití. Zemědělské družstvo VESELAN bude o vysázené dřeviny pečovat po dobu jednoho roku, poté budou zapěstované stromy předány do péče města Veselí nad Moravou.

Výsadbou dojde k omezení větrné eroze, zvýšení atraktivity území pro volnočasové aktivity a opylovače. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s významem a využitím starých odrůd. Dalším pozitivním aspektem by měl být i přijatelnější náhled široké veřejnosti na hospodaření zemědělských subjektů v oblasti Veselska.

Tento projekt je spolufinancován z grantu města Veselí nad Moravou v grantové oblasti Ochrana životního prostředí a názvem projektu Obnova stromořadí u cyklostezky v Milokošti. (Registrační číslo 2020/f/A/II/001)

Bez spolufinancování z výše uvedeného grantu by projekt nebylo možné uskutečnit. Za což patří velké DÍK městu Veselí nad Moravou

 

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme služby autodopravy, zemědělské služby - přípravu půdy, sena, sklizeň. Také prodej prasat. Ceník najdete zde

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu jižní Moravy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin. Dále nabízíme prodej jatečných prasat.