'.$title.''; ?>
Aktuality

 27.11.2023

!Pozor! 

Během 14 dnů dojde ke zrušení pevné linky čísla 518 323 824. 

Číslo bude nahrazeno telefonním číslem 705 608 866.

24.8.2023 

Výdej naturálií

Výdej naturálií bude probíhat v měsíci září.

V dnech:

5.9.2023                         7.00 – 14.00

12.9.2023                       7.00 – 14.00

19.9.2023                       7.00 – 14.00

Cena komodit:

Pšenice krmná              500 Kč/q

Ječmen krmný              500 Kč/q

 

4.8.2023

Volný prodej obilovin

Volný prodej obilovin bude probíhat v úterý 8.8., 15.8., 22.8. a 29.8.2023 v čase od 7.00 - 11.00.

Cena: pšenice ozimá             650,-

          ječmen jarní               600,-

Výdej naturálií bude upřesněn koncem srpna.

1.1.2023

Volný prodej

Volný prodej obilovin a sena je od 1.1.2023 ukončen, z důvodů vyprodání zásob.

 

09.08.2022

Výdej naturálií 2022


Od 5.9.2022 do 9.9.2022 každý den v čase 8:00 - 13:30, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 8:00 - 13:30. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 760,-kč/q

ječmen jarní - cena 760,- kč/q

 

31.1.2022

Volný prodej

Volný prodej obilovin je od 31.1.2022 ukončen, z důvodů vyprodání veškerých komodit. 

K prodeji nadále zůstává seno z 1. a 2. seče, lisované v kulatých balících o průměru 125cm. Cena po dohodě na tel. 734 705 642

26.8.2021

Volný prodej obilovin

Od začátku září bude každý čtvrtek od 7.30 do 14.00 probíhat v areálu družstva volný prodej obilovin. Obilí bude vydáváno do přinesených pytlů.

Pšenice ozimá - cena 520 kč/q

Ječmen jarní - cena 520 kč/q

26.8.2021

Výdej naturálií 2021


Od 6.9.2021 do 10.9.2021 každý den v čase 7.30 - 14.00, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 7.30 - 14.00. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 490 kč/q

ječmen jarní - cena 490 kč/q

 

30.4. 2020

Obnova stromořadí Milokošť

 

Koncem března byla započata zemědělským družstvem VESELAN výsadba stromořadí podél cyklostezky na p.č. 3403 v k.ú. Milokošť, která je ve vlastnictví města Veselí nad Moravou.

Na této parcele bylo vysázeno 15 vysokokmenných původních starých odrůd ovocných dřevin. Především se jednalo o staré odrůdy hrušní, jabloní a třešní. Dále bylo vysázeno několik keřů hlošiny, mišpule a dřínu.

Všechny vysazené dřeviny byly zabezpečeny ochranným pletivem, zabraňujícímu poškození zvěří. Každý stromek je označen cedulkou s popisem odrůdy, základními vlastnostmi a způsobem využití. Zemědělské družstvo VESELAN bude o vysázené dřeviny pečovat po dobu jednoho roku, poté budou zapěstované stromy předány do péče města Veselí nad Moravou.

Výsadbou dojde k omezení větrné eroze, zvýšení atraktivity území pro volnočasové aktivity a opylovače. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s významem a využitím starých odrůd. Dalším pozitivním aspektem by měl být i přijatelnější náhled široké veřejnosti na hospodaření zemědělských subjektů v oblasti Veselska.

Tento projekt je spolufinancován z grantu města Veselí nad Moravou v grantové oblasti Ochrana životního prostředí a názvem projektu Obnova stromořadí u cyklostezky v Milokošti. (Registrační číslo 2020/f/A/II/001)

Bez spolufinancování z výše uvedeného grantu by projekt nebylo možné uskutečnit. Za což patří velké DÍK městu Veselí nad Moravou

 

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme služby autodopravy, zemědělské služby - přípravu půdy, sena, sklizeň. Také prodej prasat. Ceník najdete zde

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu jižní Moravy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin. Dále nabízíme prodej jatečných prasat.