Při pěstování  všech  plodin  využíváme  nejmodernější  pracovní  postupy a techniku. Z toho důvodu dosahujeme každoročně ve všech komoditách špičkových  výsledků. Zajištění prací v rostlinné výrobě z velké části provádíme vlastními mechanizačními prostředky.

 

Rostlinná výroba k 31.5. 2013

 

Plodina

Výměra

Bez plodiny

4,95

Hrách setý

20

Ječmen jarní

160,1

Kukuřice na zrno

92,34

Ovocné dřeviny - peckoviny (více druhů)

0,08

Pšenice setá ozimá

217,73

Řepka ozimá

179,43

Trvalý travní porost

70,89

Hodonín

745,52

   

Celkem

745,52

 

Průměrné hektarové výnosy

 

Pšenice ozimá

6,5 t

Ječmen jarní

5,24 t

Řepka ozimá

3,73 t

Kukuřice na zrno

9,54 t

Hrách

3,8


Read More
Aktuality

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme služby autodopravy, zemědělské služby - přípravu půdy, sena, sklizeň. Také prodej prasat. Ceník najdete zde

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu jižní Moravy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin. Dále nabízíme prodej jatečných prasat.