Vítejte v naší firmě

image1

Zemědělské družstvo VESELAN se sídlem ve Veselí nad Moravou bylo založeno 10.8. 1992, jako  nástupnická  organizace   Státního  statku  Veselí  nad   Moravou.  Družstvo   provozuje zemědělskou činnost s převahou rostlinné výroby.

 

 

 

Družstvo obhospodařuje 745,52 ha  zemědělské půdy,  z toho 674,63 ha půdy orné a 70,89 ha trvalých travních porostů v katastru města Veselí nad Moravou. Na  orné půdě jsou pěstovány klasické  polní  plodiny  pšenice,  ječmen sladovnický,  řepka  ozimá,  kukuřice a hrách. Svou hospodářskou  činnost  provozujeme jednak  na půdě  vlastní a dále pak na půdě  pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv.

 

 

 

 

 


Read More
Aktuality

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme služby autodopravy, zemědělské služby - přípravu půdy, sena, sklizeň. Také prodej prasat. Ceník najdete zde

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu jižní Moravy.

Naše služby

Nabízíme služby v přepravě, služby pro zemědělství - zpracování sena, přípravu půdy, sklizeň.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin, kukuřice, luštěnin. Dále nabízíme prodej jatečných prasat.