'.$title.''; ?>

 27.11.2023

!Pozor! 

Během 14 dnů dojde ke zrušení pevné linky čísla 518 323 824. 

Číslo bude nahrazeno telefonním číslem 705 608 866.

24.8.2023 

Výdej naturálií

Výdej naturálií bude probíhat v měsíci září.

V dnech:

5.9.2023                         7.00 – 14.00

12.9.2023                       7.00 – 14.00

19.9.2023                       7.00 – 14.00

Cena komodit:

Pšenice krmná              500 Kč/q

Ječmen krmný              500 Kč/q

 

4.8.2023

Volný prodej obilovin

Volný prodej obilovin bude probíhat v úterý 8.8., 15.8., 22.8. a 29.8.2023 v čase od 7.00 - 11.00.

Cena: pšenice ozimá             650,-

          ječmen jarní               600,-

Výdej naturálií bude upřesněn koncem srpna.

1.1.2023

Volný prodej

Volný prodej obilovin a sena je od 1.1.2023 ukončen, z důvodů vyprodání zásob.

 

09.08.2022

Výdej naturálií 2022


Od 5.9.2022 do 9.9.2022 každý den v čase 8:00 - 13:30, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 8:00 - 13:30. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 760,-kč/q

ječmen jarní - cena 760,- kč/q

 

31.1.2022

Volný prodej

Volný prodej obilovin je od 31.1.2022 ukončen, z důvodů vyprodání veškerých komodit. 

K prodeji nadále zůstává seno z 1. a 2. seče, lisované v kulatých balících o průměru 125cm. Cena po dohodě na tel. 734 705 642

26.8.2021

Volný prodej obilovin

Od začátku září bude každý čtvrtek od 7.30 do 14.00 probíhat v areálu družstva volný prodej obilovin. Obilí bude vydáváno do přinesených pytlů.

Pšenice ozimá - cena 520 kč/q

Ječmen jarní - cena 520 kč/q

26.8.2021

Výdej naturálií 2021


Od 6.9.2021 do 10.9.2021 každý den v čase 7.30 - 14.00, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 7.30 - 14.00. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 490 kč/q

ječmen jarní - cena 490 kč/q

 

30.4. 2020

Obnova stromořadí Milokošť

 

Koncem března byla započata zemědělským družstvem VESELAN výsadba stromořadí podél cyklostezky na p.č. 3403 v k.ú. Milokošť, která je ve vlastnictví města Veselí nad Moravou.

Na této parcele bylo vysázeno 15 vysokokmenných původních starých odrůd ovocných dřevin. Především se jednalo o staré odrůdy hrušní, jabloní a třešní. Dále bylo vysázeno několik keřů hlošiny, mišpule a dřínu.

Všechny vysazené dřeviny byly zabezpečeny ochranným pletivem, zabraňujícímu poškození zvěří. Každý stromek je označen cedulkou s popisem odrůdy, základními vlastnostmi a způsobem využití. Zemědělské družstvo VESELAN bude o vysázené dřeviny pečovat po dobu jednoho roku, poté budou zapěstované stromy předány do péče města Veselí nad Moravou.

Výsadbou dojde k omezení větrné eroze, zvýšení atraktivity území pro volnočasové aktivity a opylovače. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s významem a využitím starých odrůd. Dalším pozitivním aspektem by měl být i přijatelnější náhled široké veřejnosti na hospodaření zemědělských subjektů v oblasti Veselska.

Tento projekt je spolufinancován z grantu města Veselí nad Moravou v grantové oblasti Ochrana životního prostředí a názvem projektu Obnova stromořadí u cyklostezky v Milokošti. (Registrační číslo 2020/f/A/II/001)

Bez spolufinancování z výše uvedeného grantu by projekt nebylo možné uskutečnit. Za což patří velké DÍK městu Veselí nad Moravou

 

31.1. 2014

 

image1

 

Nabízíme služby autodopravy, zemědělské služby - přípravu půdy, sena, sklizeň. Také prodej prasat. Ceník najdete zde

 

25. 1. 2014

 

image2

 

Spuštěny tyto naše nové www stránky. Najdete zde aktuální informace o dění u nás a také zveřejňované dokumenty. V sekcích živočišná a rostlinná výroba se můžete podívat na naše výsledky za rok 2013.

 


Read More
Aktuality

 27.11.2023

!Pozor! 

Během 14 dnů dojde ke zrušení pevné linky čísla 518 323 824. 

Číslo bude nahrazeno telefonním číslem 705 608 866.

24.8.2023 

Výdej naturálií

Výdej naturálií bude probíhat v měsíci září.

V dnech:

5.9.2023                         7.00 – 14.00

12.9.2023                       7.00 – 14.00

19.9.2023                       7.00 – 14.00

Cena komodit:

Pšenice krmná              500 Kč/q

Ječmen krmný              500 Kč/q

 

4.8.2023

Volný prodej obilovin

Volný prodej obilovin bude probíhat v úterý 8.8., 15.8., 22.8. a 29.8.2023 v čase od 7.00 - 11.00.

Cena: pšenice ozimá             650,-

          ječmen jarní               600,-

Výdej naturálií bude upřesněn koncem srpna.

1.1.2023

Volný prodej

Volný prodej obilovin a sena je od 1.1.2023 ukončen, z důvodů vyprodání zásob.

 

09.08.2022

Výdej naturálií 2022


Od 5.9.2022 do 9.9.2022 každý den v čase 8:00 - 13:30, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 8:00 - 13:30. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 760,-kč/q

ječmen jarní - cena 760,- kč/q

 

31.1.2022

Volný prodej

Volný prodej obilovin je od 31.1.2022 ukončen, z důvodů vyprodání veškerých komodit. 

K prodeji nadále zůstává seno z 1. a 2. seče, lisované v kulatých balících o průměru 125cm. Cena po dohodě na tel. 734 705 642

26.8.2021

Volný prodej obilovin

Od začátku září bude každý čtvrtek od 7.30 do 14.00 probíhat v areálu družstva volný prodej obilovin. Obilí bude vydáváno do přinesených pytlů.

Pšenice ozimá - cena 520 kč/q

Ječmen jarní - cena 520 kč/q

26.8.2021

Výdej naturálií 2021


Od 6.9.2021 do 10.9.2021 každý den v čase 7.30 - 14.00, bude probíhat výdej naturálií v areálu družstva. 

Poté do konce září bude výdej naturálií možný jen každý čtvrtek v čase 7.30 - 14.00. 

Vydávané komodity: pšenice ozimá - cena 490 kč/q

ječmen jarní - cena 490 kč/q

 

30.4. 2020

Obnova stromořadí Milokošť

 

Koncem března byla započata zemědělským družstvem VESELAN výsadba stromořadí podél cyklostezky na p.č. 3403 v k.ú. Milokošť, která je ve vlastnictví města Veselí nad Moravou.

Na této parcele bylo vysázeno 15 vysokokmenných původních starých odrůd ovocných dřevin. Především se jednalo o staré odrůdy hrušní, jabloní a třešní. Dále bylo vysázeno několik keřů hlošiny, mišpule a dřínu.

Všechny vysazené dřeviny byly zabezpečeny ochranným pletivem, zabraňujícímu poškození zvěří. Každý stromek je označen cedulkou s popisem odrůdy, základními vlastnostmi a způsobem využití. Zemědělské družstvo VESELAN bude o vysázené dřeviny pečovat po dobu jednoho roku, poté budou zapěstované stromy předány do péče města Veselí nad Moravou.

Výsadbou dojde k omezení větrné eroze, zvýšení atraktivity území pro volnočasové aktivity a opylovače. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s významem a využitím starých odrůd. Dalším pozitivním aspektem by měl být i přijatelnější náhled široké veřejnosti na hospodaření zemědělských subjektů v oblasti Veselska.

Tento projekt je spolufinancován z grantu města Veselí nad Moravou v grantové oblasti Ochrana životního prostředí a názvem projektu Obnova stromořadí u cyklostezky v Milokošti. (Registrační číslo 2020/f/A/II/001)

Bez spolufinancování z výše uvedeného grantu by projekt nebylo možné uskutečnit. Za což patří velké DÍK městu Veselí nad Moravou